Promotion 2018-05-03T21:04:51+00:00

Promotion

Promotion A) แถมของเล่นเสริมพัฒนาการจาก SAFSOF
วันนี้ – 30 พ.ค. 2561 (สินค้ามีจำนวนจำกัด)

คุณลูกค้าสามารถเลือกของแถมเป็นชุดของเล่นเสริมพัฒนาการจาก SAFSOF เพื่อใช้ร่วมกับชุดคอกกั้นเด็ก

โดยตามจำนวนใช้จ่ายต่อไปนี้ :
1. 15,001-20,000 บ.= 2 ชุด (คละแบบได้)
2. 20,001 บ. ขึ้นไป= 3 ชุด (คละแบบได้)

รายละเอียดชุดของเล่นเสริมพัฒนาการจาก SAFSOF จะมีให้เลือกได้จาก 3 ชุด ดังต่อไปนี้
Set A) ชุดตีทอย Kick Me Set
Set B) ชุดโยนห่วง See-Saw Ring Toss Set
Set C) ชุดโบวลิ่ง Bowling Set

เงื่อนไข : 
1. เมื่อเลือกโปรโมชั่นนี้แล้ว ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรฯอื่นได้อีก
2. สำหรับคุณลูกค้าที่ชำระด้วยเงินสดเท่านั้น

หรือ

Promotion  B) แถมบันได/สไลเดอร์
วันนี้ – 30 พ.ค. 2561 (สินค้ามีจำนวนจำกัด)

คุณลูกค้าสามารถเลือกของแถมเป็นบันได หรือสไลเดอร์ (มูลค่า 3,500 บ. / ชุด : เลือกสีได้) เพื่อใช้ร่วมกับชุดคอกกั้นเด็ก

โดยตามจำนวนใช้จ่ายต่อไปนี้ :
1. 20,001-30,000 บ. = 1 ชุด
2. 30,001-40,000 บ. = 2 ชุด (คละแบบ-เลือกสีได้)
3. 40,001-50,000 บ. = 3 ชุด (คละแบบ-เลือกสีได้)
4. 50,001-60,000 บ. = 4 ชุด (คละแบบ-เลือกสีได้)
5. 60,001-70,000 บ. = 5 ชุด (คละแบบ-เลือกสีได้)
6. 70,001-80,000 บ. = 6 ชุด (คละแบบ-เลือกสีได้)
7. 80,001-90,000 บ. = 7 ชุด (คละแบบ-เลือกสีได้)
8. 90,001-140,000 บ. = 9 ชุด (คละแบบ-เลือกสีได้)

เงื่อนไข : 
1. เมื่อเลือกโปรโมชั่นนี้แล้ว ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรฯอื่นได้อีก
2. สำหรับคุณลูกค้าที่ชำระด้วยเงินสดเท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Line ID : @babywhaleshop