แบบสอบถามความคิดเห็นคุณลูกค้าเพื่อรับของสมนาคุณ Babywhale Bag 2020

– เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมเสร็จสิ้น จะมีระบบยืนยืนทาง e-mail เพื่อแจ้งให้ทราบ
– เฉพาะการชำระด้วยการโอนผ่านบัญชีธนาคาร และมีมูลค่าตั้งแต่ 7000 บาทขึ้นไป
เพื่อรับของสมนาคุณ Babywhale Bag 1 ใบ มูลค่า 400 บาท
– กรุณาตอบข้อมูลตามความเป็นจริง

เกี่ยวกับผู้สั่งสินค้าและการจัดส่ง


ข้อมูลเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์