การผลิตเตียงเสริม จะมีงานผลิตอยู่ 2 แบบ ดังนี้

กรณีสั่งผลิตแบบ Customized
รบกวนคุณลูกค้ากรอกข้อมูล
และวัดด้านต่างๆที่ต้องการ เพื่อการขึ้นแบบ ผลิต และจัดส่ง ExBed แบบ Customization

ตามตัวอย่างรูปต่อไปนี้ครับ

ตัวอย่างมุมรูปถ่ายที่ทางฝ่ายผลิตต้องการ
แบบเห็นภาพรวมทั้งหมด

แบบเห็นมุมใกล้ๆซูมๆ

จากนั้น กรอกแบบฟอร์มข้อมูลต่อไปนี้

[caldera_form id=”CF5db6c989bd328″]