การผลิตเตียงเสริม จะมีงานผลิตอยู่ 2 แบบ ดังนี้

กรณีสั่งผลิตแบบ Customized
รบกวนคุณลูกค้ากรอกข้อมูล
และวัดด้านต่างๆที่ต้องการ เพื่อการขึ้นแบบ ผลิต และจัดส่ง ExBed แบบ Customization

ตามตัวอย่างรูปต่อไปนี้ครับ

ตัวอย่างมุมรูปถ่ายที่ทางฝ่ายผลิตต้องการ
แบบเห็นภาพรวมทั้งหมด

แบบเห็นมุมใกล้ๆซูมๆ

จากนั้น กรอกแบบฟอร์มข้อมูลต่อไปนี้


ที่อยู่จัดส่งสินค้า


ขนาดพื้นที่ด้านต่างๆที่นำมาขึ้นแบบ 3 มิติ สำหรับการผลิต
(หน่วยเป็นเซ็นติเมตร : cm)

กรุณาดูตัวอย่างการถ่ายภาพ จากด้านบนของแบบฟอร์ม

* เบอร์โทรเพิ่มเติม หรือจุดสังเกตเพื่อการนำส่ง
หรือ
* กรณีที่อยู่จัดส่งไม่ใช่ กทม.และปริมณฑล
หากสถานที่จัดส่งเป็นร้านค้า หรืออยู่ใกล้ร้านค้า
รบกวนแจ้งใน "ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม"