คู่มือการประกอบคอกกั้นเด็กจาก Babywhale

1. เปิดฝากล่องทั้งด้านหน้า และด้านหลัง เพื่อความสะดวกในการนำชิ้นส่วนคอกออกมาจากกล่อง (ภายในจะมีการห่อหุ้มอีกชั้นหนึ่ง) โดยในแต่ละกล่อง จะประกอบด้วยชิ้นส่วนคอก 1-2 ชิ้น

2. จัดวางชิ้นส่วนคอกแต่ละชิ้น ไว้ในตำแหน่งที่ต้องการ โดยให้ส่วนเชื่อมต่อ (joint) ที่มีเลขตรงกัน อยู่ในตำแหน่งใกล้กัน

3. จุดเชื่อมต่อ (joint) จะมีฝั่งตัวเมีย และตัวผู้ ให้ผู้ประกอบทั้งสองท่าน ท่านหนึ่งจับฝั่งจุดเชื่อมต่อตัวเมียอยู่กับที่
อีกท่าน ยกฝั่งตัวผู้สวมเข้าไป ออกแรงเพื่อให้กระชับ และกดลง เพื่อล็อคตำแหน่ง
*ข้อควรระวัง ควรจัดวางคอก 2 ด้านที่เชื่อมต่อกันให้ตั้งฉากกันมากที่สุด เพื่อความสะดวกในการสวมจุดเชื่อมแต่ละจุด
– องศาที่ไม่ได้ฉากที่เพียงพออาจมีผลต่อการเชื่อมต่อไม่ได้
– การสลับเลขตำแหน่งจุดเชื่อมต่อ อาจ ส่งผลต่อการเชื่อมต่อไม่สำเร็จ
– จุดเชื่อมต่อสุดท้าย อาจมีความยากมากกว่าปกติ โปรดพิจารณามุมตั้งฉากว่ามีความคลาดเคลื่อนหรือไม่ โดยอาจสังเกตจากแนวกระเบื้อง / ลายไม้ / ฯลฯ ประกอบการวางฉากของคอกกั้น

4. ทำความสะอาดคอก (ซึ่งอาจเกิดจากเหงื่อผู้ประกอบ ^^) ด้วยผ้าหมาดชุบน้ำสะอาด
ทดสอบดึงแต่ละจุดว่าเข้าได้แน่น (หากไม่แน่น อาจเกิดจากตอนสวมต่อ ยังไม่เข้าล็อค)
ขณะที่ยังไม่ปูเบาะรองคลาน แต่ละด้านจะมีการขยับได้บ้างเล็กน้อย

– ปูเบาะรองคลานตามขนาดและด้านของคอก (ความกว้างยาวของเบาะจะพอดีกับคอก)
* เบาะอาจมีการยุบตัวจากการจัดส่ง ให้ตบตามขอบมุมเพื่อคืนรูปให้เบาะเต็มพื้นที่