โปรโมชั่นปัจจุบัน (ธันวาคม 2565 – มกราคม 2566)

(เฉพาะลูกค้าใหม่ผู้ชำระด้วยการโอนเงิน และมียอดการใช้จ่าย 15,000 บ.ขึ้นไป)

ส่วนลดเงินสด 10% สำหรับกลุ่ม Base-House
ส่วนลดเงินสด  5% สำหรับ Ex-bed/Combo-Bed