การรับประกันสินค้า
Term of Warranty :

รายละเอียด และ เงื่อนไขการรับประกัน

1) รับประกันโครงสร้างเป็นเวลา 5 ปี บริการซ่อมฟรีทั้งค่าแรงและอะไหล่สำหรับการชำรุดบกพร่อง อันเนื่องมาจากการผลิตจากโรงงาน

2) ขอสงวนสิทธิ์การรับประกัน หากปรากฏว่าเป็นไปตามข้อยกเว้นด้านล่างข้อใดข้อหนึ่ง
2.1) สินค้ามีการเปลี่ยนมือไปยังบุคคลอื่น
อันไม่ตรงกับ ชื่อ ที่อยู่แรกซื้อ
2.2) สินค้าได้ถูกซ่อม ดัดแปลงสภาพจนเสียหาย
2.3) ผู้ใช้ ใช้สินค้าไม่ถูกต้อง หรือจงใจทำให้เสียหาย
หรือเสียจากภัยธรมชาติและเหตุสุดวิสัย เช่น ฟ้าผ่า ไฟไหม้ น้ำท่วม พายุ เป็นต้น
2.4) สินค้าได้รับความเสียหาย หรือมีลักษณะผิดปกติอื่นๆ อันเนื่องจากการขนส่ง การเคลื่อนย้าย
2.5) การเสียหายเนื่องจากเหตุอื่นๆ ซึ่งมิได้เกิดจากการผลิต หรือคุณภาพอะไหล่ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาว่าเห็นสมควรยกเว้นการประกัน

3) สินค้าไม่มีบริการซ่อมถึงบ้าน
4) เมื่อสั่งผลิตสินค้าแล้ว ทางบริษัทไม่รับปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือคืนเงินในทุกกรณี

คำแนะนำ และ ข้อสังเกต
วัสดุทุกชิ้น สามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดออแกนิคสำหรับเด็ก ยี่ห้อชั้นนำทุกยี่ห้อ
ทำความสะอาดได้โดยไม่ทำปฏิกิริยาทำละลายใดๆ

เมนูอื่นๆเพิ่มเติม (สามารถกดดูจากโทรศัพท์มือถือ)